Languages:
VI HJÄLPER VÅRA KLIENTER ATT
BLI ENASTÅENDE
VI LANSERAR UNIK PRODUKT:

Lönekartläggning

Kontakta oss om du vill ha ut mer av strategisk lönekartläggning!

STRATEGY

 • HR Strategi
 • Organisationsförändring
 • Ledarutveckling

PIHR EQUALITY

 • Lönekartläggningar
 • Strategiska Lönekartläggningar
 • Plan för lika rättigheter och möjligheter
 • PIHR Equality – Balans i organisationen

COMPENSATION

 • Organisations-/Rollarkitektur
 • Befattningsvärdering
 • Lönestruktur
 • Short Term Incentive
 • Lönemarknadsdata

ENGAGEMENT

 • eNPS
 • Medarbetarundersökningar
 • Idea Management

SNABBKONTAKT

Jag vill veta mer!

Ett urval av våra klienter

Lär dig mer
Performing Ideas HR
Sturegatan 18
114 36 STOCKHOLM
+ 46 08 566 434 00